Fokusering
U F O
Midi
Artikler
Tunefish
Meditation
Forum
ALO om kundalini

Kundalinirejsning

Hop til kundalink listen

Kundalinirejsning kan være en utilsigtet følgevirkning af:

yoga, meditation, healing eller kropsterapi,

men det kan også sættes i gang af:

cølibat, indtagelse af stoffer, fødsler,
ulykkelig kærlighed, dyb sorg, intense studier,
fysiske traumer, høj feber og faste

Men en Kundalinirejsning kan også komme pludseligt, uden påviselig grund.

For mennesker er det primære problem, hvis den vækkes på et tidspunkt, hvor man ikke er moden til det, da den i sin udfoldelse i en ikke færdig organisme sætter stærkt pres på ubevidste områder i psyken. Dette medfører en nedbrydning af de normale barrierer mellem det bevidste, det underbevidste og det ubevidste(kollektivt bevidste), med frembrud af hidtil skjulte/undertrykte fysiske, psykiske og spirituelle erfaringer til følge. Hvis man så mangler en begrebsramme at forstå det nye oplevelsesspektrum ud fra, er man først rigtigt på spanden.

Oplevelsen af en kundalinirejsning kan give sig udtryk på utallige måder. Nogle af disse kan skyldes andre psykiske eller fysiske problemer, men for det meste kan lægevidenskaben ikke finde nogle direkte årsager til de

symptomer der er typiske for en kundalinirejsning:

 • Energirejsning i/langs rygsøjlen eller en fornemmelse af slangebevægelse op igennem ryggen eller kroppen. I det hele taget er slangen ofte brugt for at symbolisere kundalinikraften.
 • Stærke energier/spændinger i kroppen.
 • Varme brændende fornemmelser og strøm op i rygraden stigende i intensitet eller det samme følt som kulde.
 • Varme brændende formennelser i kroppens chakras(energicentre) især Solar Plexus og struben.
 • Pirring og summende fornemmelse i underliv, rygrad og hoved.
 • Spænding eller stivhed i nakken og hovedsmærter.
 • Vibrationer, uro eller kramper i benene og andre steder i kroppen.
 • Hurtig puls og øget stofskifte.
 • Overfølsomhed overfor lyde, lys, lugte og andre menneskers nærvær.
 • Orgasmefornemmelser her og der eller totale kosmiske orgasmer.
 • Mystiske/religiøse oplevelser, åbenbaringer og eller kosmiske glimt.
 • Parapsykiske oplevelser: synkronisitet, klarsyn, klarhørelse, fornemme rums og levende væsners energier og energiudveksling.
 • Problemer med at finde balance mellem dels stærke seksuelle impulser og ønsket om at leve i ophøjet renhed.
 • Perioder med angstanfald, søvnløshed eller manisk opstemthed.
 • Total isolation, for de indre oplevelser ikke kan kommunikeres ud.
 • Midt i virvaret er man stadig bevidst om, og kan for det meste fungere normalt i, den fælles fysiske virkelighed.
Besøg Kundalini Netværk og Informations side
Kundalini Netværk og Information

er en forening med to primære formål, som det antydes af navnet:

 • At skabe netværk og støtte op om mennesker for hvem mødet med kundalinikraften har medført en spirituel krise.
 • At sprede information og skabe et forum, hvor de forskellige indfaldsvinkler og synspunkter, der findes om emnet, kan mødes og brydes.

Vi har siden starten i 1992 været i kontakt med et fircifret antal mennesker, som selv har oplevet kundalinikraften.

Vores arbejde består af flere områder:

 • Telefonrådgivning
 • Etablering af grupper
 • Jævnlige møder i Århus og København
 • Afholdelse af høringer og lignende større arrangementer
 • Kvartalsvis udgivelse af bladet Kunda*Linien
 • Produktion og udsending af info-materiale

Desuden holder vi foredrag, skriver artikler og deltager i tv- og radioudsendelser samt i projekter i samarbejde med forskellige behandlerinstanser.

Vi tilbyder ikke behandling.


Kunda*Linien

er foreningen Kundalini Netværk og Informations forum for debat og information, 24-32 A4-sider spækket med læsestof. Bladet udkommer 4 gange årligt og tilsendes medlemmer af foreningen.

Andre interesserede kan købe løse eksemplarer af bladet for 25,- kr.

Som regel finder man i bladet nyheder og henvisninger, en eller flere personlige beretninger, interview og debat samt tema-artikler.

Alle er velkomne til at indsende bidrag til Kunda*Linien om de temaer, som vi kredser om og søger at finde en fællesnævner for:
udviklingskriser, spiritualitet, biologisk evolution, dybdepsykologi, netværksdannelse, psykiatri, esoterisk menneskeforståelse, religiøsitet, mytologi, seksualitet og bevidsthed. 

Den spirituelle synsvinkel:

Kundalini er i mere kosmisk/universel forstand pr. tradition forstået som universets kreative kraft, der som sådan eksisterer i alle skabninger. Den siges at ligge sammenrullet som en slange ved bunden af rygraden og rejse sig op igennem ryggen, når ens åndelige udvikling er nået så langt at man er parrat til at udvikle sig videre, end de niveauer der kan opnås her i Jordens fysiske virkelighed.

Hvis man er meget uheldig eller presser sin udvikling mere end godt er, med f.eks. meditation, kan man få kundalinienergien til at bryde ud af sit gemme og forsøge på at rejse sig mod kronchakraet på toppen af hovedet. På sin vej opad vil kundalinienergien støde på, aktivere og synliggøre enhver urenhed, fejl og blokkering både fysisk og psykisk, som den måtte møde. Disse forbrændes så med stærkt forøget hast med store lidelser til følge i stedet for at fordøjes, forædles og forvandles i livets skoles hverdag.

Den moderne videnskab har hverken viden eller erfaring på området, hvorfor der kan forekomme fejldiagnosticering. Det er et faktum, at patienter på neurologiske og psykiatriske afdelinger udsættes for overflødige og undertiden skadelige undersøgelser og behandlinger, fordi de selv og lægerne ikke kender kundaliniprocessen.

I bogen "The kundalini experience" advarer psykiateren Lee Sanella sine kolleger mod at diagnosticere personer med kundalinirejsning som skizofrene, fordi de i den udviklingsproces, som kundalinirejsning er en del af, kan komme i krisesituationer, der minder meget om skizofreni.

Heldigvis er der også beretninger om udelukkende positive virkninger af en kundalinirejsning, f.eks. ekstatisk velvære og udvidet bevidsthed, svarende til det, der beskrives i indisk yogafilosofi.
 
 


Kundalini Netværk & Information:

Kundalini Netværk & Information er en dansk forening der startede med at ca. 25 personer, der selv har gennemlevet en kundaliniproces, fandt sammen. Vi har dannet et netværk, for at hjælpe os selv og andre.

Vi forsøger at skabe et forum, hvor alle de forskellige synspunkter og indfaldsvinkler der findes om emnet kan mødes og brydes, så vi på lidt længere sigt kan få et mere afklaret forhold til hvad kontakten med disse kundalinienergier kan indebære.

Netværket opfordrer kraftigt terapeuter og yogalærer til at informere om kundalinikraftens eksistens og eventuelle virkning på krop og psyke på forhånd, så andre undgår det chock,det er at få en kundalinirejsning uden at vide hvad det drejer sig om.

Netværket udgiver et medlemsblad: Kunda*linien, som udkommer hvert kvartal med nyt, mødeoversigt og artikler af medlemmerne.

Foreningens medlemmer har tavshedspligt, når det gælder private informationer, så som hvem der har oplevet hvad, for at beskytte os selv og de personer der måtte have brug for at henvende sig til os. Dette gælder selvfølgelig ikke for publiceret viden eller viden om forbrydelser.

Hvis du ønsker opdateret information om netværket, kan du finde de aktuelle kontaktpersoner her:


KUNDALINI LINKS

Danske Info og FAQ's(Info in Danish)

Andre Nordiske(Other nordic)

Kundalini organisationer(Organisations)

Kundalini Yoga

Yoga generel

Kundalini info og FAQ's

Kundalini linklists's

Diverse info

Bøger (books)

Musik og kunst(Art)

Video YouTube m.m.

Private

Andet der hedder Kundalini(Things named Kundalini)


Til toppen Top af listen

 

Skabt: 21.6.2009
Opdateret d. 16.4.2011
Via