Dette er den danske oversættelse af den første besked fra "The Federation Of Light" til Blossom Goodchild om det store rumskib der skal komme den 14. oktober 2008.

Jeg har gjort mit bedste for at bevare både ordenes betydning og de bibetydninger, som jeg kender.

Jeg har også holdt det spirituelle sprog i de vendinger, der normalt bruges på dansk.

Hvis der er nogen der har ideer til forbedringer, så send en e-mail.

Spamfilter: Byt stjernerne med tallet efter 20 og indsæt @-tegnet der hvor X-et er.
This is a danish translation of the first message from "The Federation Of Light" to Blossom Goodchild about the comming of a great space ship on October 14th 2008.

I have done my best to preserve both the meaning of the words, as well as any connotations that I know of.

I have also kept the spiritual language in the common spiritual terms used in the danish language.

If anyone has any ideas for improvement, please tell me.

Spamfilter: Swap the stars with the number after 20 and put the @ sign where the X is.
Send e-mail. e-mail me.

Tilbage

Skabt d. 11.10.2009
Opdateret d. 16.4.2011